• نام پروژه: صنایع کشاورزی

راه‌اندازی گلخانه هوشمند راه‌کار موثری برای تولید محصولات با کیفیت، کاهش هزینه‌ها، کنترل آسان و افزایش حجم تولید محصولات گلخانه‌ای محسوب می‌شود. شرکت فنی و مهندسی دانش آزمای سپنتا با ارائه محصولات و سیستم‌های کنترل با کیفیت شما را در این زمینه یاری می‌نماید.

X