• نام پروژه: صنایع بسته‌بندی مواد غذایی

پی‌ال‌سی‌های تولیدی شرکت سپنتا کاربرد وسیع در سیستم‌های کنترل صنایع بسته‌بندی پرکن مایعات رقیق، غلیظ، گازدار، بسته‌بندی شاسه حبوبات، بسته‌بندی مواد غذایی دارویی و… دارد.

X