• نام پروژه: صنایع راه و آسفالت‌سازی

اتوماسیون صنعتی (اتوماسیون کارخانه اسفالت) و استفاده از سیستم‌های PLC در کارخانه آسفالت و سایر کارخانه‌ها با هدف کاهش هزینه‌ها و تولید مستمر و با کیفیت محصولات انجام شد. سطح کیفی و کمی تولید با استفاده از سیستم‌های کنترل صنعتی افزایش می‌یابد. استفاده از PLC و سایر سیستم‌های کنترلی سبب افزایش کیفیت آسفالت تولیدی به دلیل دقت در ترکیب مواد و مصالح می‌شود. PLC های تولیدی شرکت سپنتا در کارخانجات تولید آسفالت استفاده گردیده و کارایی مطلوبی داشته است.

X