جدیدترین محصولات ما

شرکت فنی مهندسی دانش آزمای سپنتا با هدف خدمت رسانی در زمینه اتوماسیون صنعتی در سراسر ایران عزیز با هدف خودکفایی صنایع تولیدی به کارشناسان خارجی تاسیس شده است.

X